top of page

Privacyverklaring

 

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

 

Privacyverklaring van N-Academy gevestigd en kantoorhoudende te Venlo ingeschreven onder nummer 58356150 bij de Kamer van Koophandel.

 

N-Academy verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website www.n-academy.nl en bij het registratie- of aanmeldingsproces. Voorop staat dat N-Academy behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van gebruikers. Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop N-Academy persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. N-Academy zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We betrachten geheimhouding van alle als zodanig aan ons toevertrouwde gegevens. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden tenzij door de wet verplicht. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. N-Academy zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We betrachten geheimhouding van alle als zodanig aan ons toevertrouwde gegevens. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden tenzij door de wet verplicht. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Contactgegevens

N-Academy (www.n-academy.nl) is een handelsnaam van N-Brows, gevestigd op Cleopatralaan 3, 5926 TB te Venlo en ingeschreven onder nummer 58356150 bij Kamer van Koophandel. R. Besic is de Functionaris Gegevensbescherming van N-Academy, hij is te bereiken via info@n-academy.nl

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (gratis) workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

KvK nummer

IP-adres

BTW nummer

 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en re-targeting voor Facebook Advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via onze website en het invullen van onze contact/ aanmeld formulieren, niet met gegevens die via post of e-mail binnengekomen zijn. De gegevens die worden ingevuld op het inschrijf-/ aanmeld-/ contact formulier zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, worden gebruikt om een offerte/ aanbod te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Wij delen gegevens, die we verkregen hebben met via onze website of Facebook om zo advertentie doelgroepen te maken.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

N-Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.   Voor deze cookies is je toestemming niet nodig. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Facebook advertentie cookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

 

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier:  https://www.facebook.com/policies/cookies

 

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Dingen die je altijd kunt doen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

  • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

  • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

  • Via de website Your Online Choices (https://www.youronlinechoices.com/nl) kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

  • Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

 

Links

Op onze website kunnen links zijn die naar externe websites verwijzen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten N-Academy. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevens verklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

 

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

 

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Verzet & correctie

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@n-academy.nl. N-Academy zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

 

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@n-academy.nl. N-Academy zal binnen twee weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal N-Academy de verwerking beëindigen.

 

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u N-Academy verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@n-academy.nl. N-Academy zal u binnen twee weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.

 

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld

 

Beveiliging persoonsgegevens

N-Academy heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt N-Academy onder meer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke back-ups.

 

Wijziging privacyverklaring

Het is mogelijk dat in deze Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.n-academy.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 februari 2020.

bottom of page